Hippago biedt begeleiding groep en begeleiding individueel. Dit wordt meestal aangeboden aan cliënten die ook voor logeeropvang komen of vroeger zijn gekomen.
We hebben voor onze cliënten een duidelijk doel voor ogen, rekening houdend met de leeftijd, sociale omgeving en beperking van de cliënt:
* bevordering van de zelfredzaamheid
* vergroting van het vertrouwen in eigen kunnen
* bevordering van de eigen verantwoordelijkheid

Op Hippago wordt er begeleid met behulp van een zorgplan, dat de volgende kenmerken heeft:
* Er worden Specifieke werkdoelen omschreven;
* Er wordt aangegeven wanneer de doelen bereikt zijn, de doelen zijn dus Meetbaar;
* De werkdoelen worden gebaseerd op de gegevens verstrekt door indicatieverstrekker plus (ouders van) cliënt en zijn dus Acceptabel;
* de doelen worden aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de setting van een logeerboerderij en zijn daarmee Realistisch;
* werkdoelen worden geëvalueerd en worden uit het zorgplan verwijderd als ze bereikt zijn. De doelen zijn daardoor Tijdgebonden.
Samen met de (ouders van de) cliënt wordt periodiek geëvalueerd. Als het nodig is, worden de doelen bijgesteld.

Jurjen paddestoelMogelijke activiteiten op de boerderij voor dagbesteding zijn:
– pony’s en paarden naar het weiland brengen
– dieren voeren
– stallen mesten
– drinkbakken vullen
– tuig schoonmaken
– stallen en terrein aanvegen
– paardrijden
– horse agility
– fitness
– wielrennen
– spelletjes in ons activiteitengebouw doen
– films kijken
– fruit oogsten en verwerken (appelsap maken)
– pompoenen verzamelen