Martin: “Doel van de filosofie en stimulering van een filosofische levenshouding is om goede en bewuste keuzes te maken. Door belangrijke keuzemomenten te herkennen en er bij stil te staan. Door onszelf te bevragen en ook eens te rade te gaan bij anderen. In onze omgeving, maar ook bij andere culturen en in andere tijden. Daarmee krijgen we beter zicht op onszelf en – niet te vergeten – op de invloed van de tijdgeest op ons gedrag, denken, waarderen en gevoel. En vooral: we worden er een vrijer en daarmee blijer mens door.

Ken U Zelf was de lijfspreuk van de grote, Atheense filosoof Socrates, nog altijd de inspiratiebron voor talloze denkers. Zijn gedachtengoed is één van de fundamenten van de filosofie. Zonder zelfkennis was volgens Socrates echte kennis omtrent de werkelijkheid in en buiten onszelf niet mogelijk. Logisch. Immers, gebrek aan zelfkennis leidt tot een vertekend beeld over het ware zelf, onze kwaliteiten en gebreken, zoals een ‘lachspiegel’ de werkelijkheid vertekent.

Voortdurend moeten wij kiezen, antwoorden geven. Wij zijn genoodzaakt ons steeds weer opnieuw te verhouden, omdat alles altijd in beweging is. Omdat zaken complex zijn, complexer worden, niets is wat het lijkt en al die antwoorden ook weer nieuwe vragen oproepen. Die voortdurende reflecties geven richting en houvast, scherper zicht op onze omgeving, op wie wij zijn, waar we staan, onze kwaliteiten, valkuilen, missers, angsten, behoeften…op onszelf. En daar gaat het om.”

Een geschreven portret als vertrekpunt voor reflectie

Je wordt filosofisch bevraagd in een interview van 2 – 3 uur. Dit resulteert in een geschreven portret van ongeveer 1500 woorden. Dit portret is bedoeld als vertrekpunt voor reflectie en bezinning. Ook kan het uitgangspunt zijn voor een gesprek met een partner, vriend, werkgever of nogmaals met Martin (bijvoorbeeld om te kijken hoe je je verhoudt tot je portret).

Het portret wordt niet geschreven aan de hand van een standaard vragenlijst. Belangrijk voor ons is wel te weten met welk doel je hierheen komt, en met betrekking tot welke vragen je graag meer duidelijkheid wilt. Martin werkt meer intuïtief dan gestructureerd. Zijn uitgangspunt: “In de individuele begeleiding van jongeren heb ik nog meer dan in dertig jaar journalistiek interviewen gemerkt hoe belangrijk het is aan te knopen bij het gevoel dat de ander op dat specifieke moment heeft. Het is een vorm van opportunisme waarbij je door een onverwachte situatie of ontmoeting al je eigen plannen en ideeën ineens moet loslaten. Heel simpel eigenlijk. Goed kijken naar wat zich aandient en daar direct op inspelen. Kansen laten zich niet regisseren. En uiteindelijk is maar één ding belangrijk: met wat voor een gevoel is iemand naar ons gekomen, en hoe gaat hij weg.”

Een portret is niet direct een zoetsappig verhaal. Het beschrijft het wezen van iemands persoonlijkheid. Het legt daarmee ook conflicten, spanningen, verwachtingen, vermogen en onvermogen bloot. Althans, voor zover de ander bereid is daar open over te praten. Het is natuurlijk ook mogelijk dat dit, het delen van gevoelens en gedachten, een onderwerp van gesprek wordt.

Hoe gaan we te werk?

* We maken een afspraak voor het interview. Dit is meestal op een doordeweekse dag. Je komt naar onze boerderij. We installeren ons comfortabel op onze veranda, met uitzicht op de weilanden en paarden.
* We gaan in gesprek en daarbij draait het om jou. Hoe zit jij in jezelf, je omgeving, je werk, je relaties. Waar ben je tevreden over, waarover niet? Hoe denk je dat anderen tegen je aankijken, en waarom?
Martin maak aantekeningen en stelt vragen.
* We nemen afscheid en binnen 14 dagen stuur ik je het geschreven portret via de mail.

Kosten

Het interview plus geschreven portret kost  € 495,00 inclusief btw.