Samen de klus klaren
*Op Hippago doen we ongeveer een uur per dag klusjes om de paarden te verzorgen (stallen mesten, drinkbakken bijvullen, aanvegen). Alle logeercliënts doen mee en we zijn tegelijkertijd klaar.
*Er hangt een schema om te helpen met vaatwasser uitruimen, tafel dekken,  tafel afruimen, vaat afspoelen,  vaat in de vaatwasser zetten.

Paardrijden
*Er wordt gereden in kleine groepjes (maximaal vier). Als er meer dan 4 ruiters zijn, wordt er gereden in 2 groepjes. Degenen die niet aan het rijden zijn, worden uitgenodigd  te kijken. Als er springles is, helpen zij met het opbouwen van hindernissen. Logées die niet helpen met het opbouwen van hindernissen in een andere les, mogen zelf niet springen.
*Cliënten mogen aangeven op welke pony of welk paard ze het liefste rijden, maar er geldt niet: wie het eerste vraagt krijgt zijn zin. De verdeling doen we zo eerlijk mogelijk (bv. dag 1 eerste keus; dag 2 tweede of derde keus).

Omgang met dieren
Levende paarden zijn geen speelgoed. Paarden zijn minstens tien keer zo zwaar als wij zelf zijn. Het zijn ook vluchtdieren. Ze horen en zien alles wat er in hun omgeving gebeurt. Ze kunnen een touw uit onze hand rukken en ons meetrekken. Ze kunnen ook op onze voet gaan staan. We zijn heel voorzichtig in de omgang met paarden en volgen de instructies van de leiding heel precies op.
Op elke manege gelden weer iets andere regels in de omgang met paarden. Dat betekent niet dat de regels van de ene manege beter zijn dan de regels van de andere manege. Op Hippago volgen we de stalregels van Hippago.

Mobieltjes en social media
Mobiele telefoons staan niet aan tijdens het programma en de gezamenlijke maaltijden. Mobiele telefoons, laptops, tablets e.d. worden ’s avonds voor het slapen gaan beneden (aan de lader) gelegd. Als je in je vrije tijd wordt gebeld, dan ga je naar een andere ruimte of naar buiten om het gesprek te voeren, zodat de groep daar geen last van heeft.
Er worden altijd mooie en grappige foto’s en filmpjes gemaakt. We spreken af dat we geen filmpjes of foto’s op You Tube, Facebook, Instagram of andere Social Media zetten zonder toestemming van de personen die op beeld te onderscheiden zijn.

Respect voor spullen van een ander en spullen niet vergeten
Op Hippago willen we graag dat je spullen veilig zijn. Je gebruikt geen mobieltje van een ander zonder toestemming; je pakt geen snoep of frisdrank van een ander zonder toestemming en ook andere spullen en geld van een ander laat je ongemoeid. Zelf zorg je er voor dat snoep, geld en andere spullen niet rondslingeren, zodat duidelijk is wat van wie is. Je gedraagt je in onze boerderij, in ons vakantiehuisje en op ons terrein zoals je je thuis ook gedraagt. Je laat de badkamer achter zoals je hem aantrof, je gaat voorzichtig met de spullen om en je gaat niet met je vieze vingers aan de muren of aan de meubels zitten. Een wc laat je netjes achter. Als er iets stuk is of volgens jou niet in orde is, kom je dat direct melden zodat het zo spoedig mogelijk in orde kan worden gemaakt.
Elke week worden er spullen op Hippago vergeten. Handdoeken en sokken bv. Niet echt een probleem. Maar ook caps, bankpasjes, jassen, mobielopladers en andere belangrijke zaken. Wat er ook vergeten wordt, voor alles geldt dezelfde regel: er wordt niets nagestuurd! We zullen alles netjes voor je bewaren zodat je het de volgende keer weer kunt gebruiken én mee terug naar huis nemen.

Slaapkamers en chillruimte
De slaapkamers zijn alleen bedoeld om te slapen en je om te kleden. De boerderij, inclusief de slaapkamers, is ‘stiltegebouw’: je mag je altijd terugtrekken in je slaapkamer of in de woonkamer als je overprikkeld bent. Het hoort daar stil te zijn.
Samen chillen kan in de kantine in het activiteitengebouw. Of buiten op het terrein.

Opladers
Opladers die in een stopcontact steken zonder mobiel eraan én opladers mét mobiel die vol zijn, leveren brandgevaar op. Mobieltjes mogen alleen in het activiteitengebouw worden opgeladen van ’s morgens 9 uur tot ’s avonds 10 uur. Als er een oplader wordt gevonden zonder mobiel, wordt hij een dag in beslag genomen. Er mag alleen met officiële opladers worden opgeladen of met opladers die niet warm worden tijdens het opladen.

Roken en alcohol drinken
Op Hippago geldt een rookverbod in en rond het vakantiehuisje en in en rond de stallen (bij hooi en stro). Als je ouder dan 18 jaar bent en wilt roken, vraag je aan de leiding wat te doen met je peuken. Gebruik van alcoholhoudende dranken is niet toegestaan tijdens ponykampen en logeerdagen, ook niet als je wettelijk gezien wel alcohol mag kopen. Het in bezit hebben en/of gebruik van drugs is ten strengste verboden op Hippago.

Buren
Het pad naar ons huis is voor een deel van Hippago en voor een deel van de buren. We laten geen rommel achter op het pad. Voor 8 uur ’s morgens en na 10.00 uur ’s avonds wordt er buiten niet geroepen, geschreeuwd, gezongen, hard gelachen of anderszins lawaai gemaakt.

Omgangsregels
Op Hippago gaan we respectvol met elkaar om. We schelden elkaar niet uit, pesten elkaar niet, sluiten elkaar niet buiten en helpen elkaar waar nodig. Zijn er problemen in de groep, dan worden deze met elkaar – in aanwezigheid van de leiding – doorgesproken en opgelost. Heb je klachten over hoe er met je wordt omgegaan, of heb je een probleempje (doorlekken, hoofdpijn, heimwee) dan kom je naar de leiding toe om te overleggen hoe de situatie verbeterd kan worden. De leiding bestaat uit: Stasia Cramer, Martin Vlaanderen en de eventuele assistente(s). De leiding vindt het prettig om bij de voornaam en met ‘je’ aangesproken te worden.

Regels ten aanzien van agressie
Op Hippago accepteren wij niet dat iemand de stemming verpest door vervelend tegen anderen te doen, anderen uit te schelden, de baas te spelen, of een boze bui te hebben waar anderen bij zijn.
Als het gedrag van een logeercliënt de stemming van de groep verpest door agressie met de mond of met het lichaam (schelden, schreeuwen of dreigen te slaan of te schoppen of spullen stuk te maken) dan:

  1. Wordt de agressieve logeercliënt naar zijn kamer gestuurd om af te koelen.
    Hij krijgt een waarschuwing en er volgt er een gesprek met de leiding. In dat gesprek wordt bekeken hoe hij zijn gedrag goed kan maken. Hij zal in elk geval excuses moeten maken aan de mensen die hij agressief heeft benaderd. Daarna wordt verteld wat er gaat gebeuren als hij zich nog een keer agressief gedraagt.
  2. Als de logeercliënt met een waarschuwing zich weer agressief gedraagt, dan wordt hij  weer naar zijn kamer gestuurd om af te koelen.
    Hij krijgt een ‘tweede en laatste waarschuwing’. Er wordt gebeld met de ouders voor overleg. Ook wordt later opgeschreven wat er is gebeurd. Dit rapport wordt bewaard in het dossier van de logeercliënt én het wordt gestuurd naar de ouder(s) van de logeercliënt.

Voor de tweede keer volgt een gesprek. Hij zal weer excuses moeten maken aan de mensen die hij agressief heeft benaderd. Ook krijgt hij een taakstraf. Bijvoorbeeld een kruiwagen drollen uit het weiland halen. Daarna wordt verteld wat er gaat gebeuren als hij zich nog een keer agressief gedraagt.

  1. Als de logeercliënt met twee waarschuwingen zich weer agressief gedraagt, dan wordt hij  onmiddellijk naar huis gestuurd. Hij wordt gehaald door zijn ouder(s) of naar huis gebracht door Martin.

NB 1 Als de logeercliënt zich zo agressief heeft gedragen dat andere kinderen bang van hem zijn geworden, dan worden de stappen 1 en 2 overgeslagen en gaat de agressieve logeercliënt direct naar huis.

NB 2 Als de logeercliënt iets moedwillig heeft stukgemaakt, dan zal dat altijd moeten worden vergoed. Meestal zal de vergoeding komen uit de verzekering van de ouder(s). In elk geval zal de logeercliënt die iets expres heeft stukgemaakt, een brief moeten schrijven aan degene van wie hij iets heeft stuk gemaakt. In deze brief schrijft hij op wat hij heeft stuk gemaakt, waarom hij het heeft stuk gemaakt en hoe de vergoeding wordt geregeld.
Bij ernstige incidenten wordt aangifte bij de politie gedaan.

Sancties
Afhankelijk van de ernst van een overtreding kan een logeercliënt een waarschuwing krijgen, huisarrest of een taakstraf (mest uit het weiland halen). De uiterste sanctie is dat hij of zij wordt weggestuurd.