Huisregels

Samen de klus klaren
*Op Hippago doen we ongeveer een uur per dag klusjes om de paarden te verzorgen (stallen mesten, drinkbakken bijvullen, aanvegen). Alle deelnemers doen mee en we zijn tegelijkertijd klaar. Dus als er nog andere deelnemers bezig zijn, gaan we die helpen als we klaar zijn.
*Er is een schema om te helpen met tafel dekken en/of tafel afruimen en/of afspoelen en/of vaat in de vaatwasser zetten.

Mobieltjes en social media
Mobieltjes staan niet aan tijdens het programma en de gezamenlijke maaltijden! Als je in je vrije tijd wordt gebeld, dan ga je naar een andere ruimte of naar buiten om het gesprek te voeren, zodat de groep daar geen last van heeft.
Er worden altijd mooie en grappige foto’s en filmpjes gemaakt. We spreken af dat we geen filmpjes of foto’s op You Tube, Facebook, Instagram of andere Social Media zetten zonder toestemming van de personen die op beeld te onderscheiden zijn.

Respect voor spullen van een ander
Op Hippago willen we graag dat je spullen veilig zijn. Je gebruikt geen mobieltje van een ander zonder toestemming; je pakt geen snoep of frisdrank van een ander zonder toestemming en ook andere spullen en geld van een ander laat je ongemoeid. Zelf zorg je er voor dat snoep, geld en andere spullen niet rondslingeren, zodat duidelijk is wat van wie is. Je gedraagt je in onze binnenaccommodaties en op ons terrein zoals je je thuis ook gedraagt. Je laat de badkamer achter zoals je hem aantrof, je gaat voorzichtig met de spullen om en je gaat niet met je vieze vingers aan de muren of aan de meubels zitten. Een wc laat je netjes achter. Als er iets stuk is of volgens jou niet in orde is, kom je dat direct melden zodat het zo spoedig mogelijk in orde kan worden gemaakt.

Omgangsregels
Op Hippago gaan we respectvol met elkaar om. We schelden elkaar niet uit, pesten elkaar niet, sluiten elkaar niet buiten en helpen elkaar waar nodig. Zijn er problemen in de groep, dan worden deze met elkaar – in aanwezigheid van de leiding – doorgesproken en opgelost.

Ook met de buren houden we rekening. We hebben goed contact met al onze buren en dat willen we graag zo houden!
Het pad naar ons huis is voor een deel eigendom van Hippago en voor een deel eigendom van de buren. Op het pad wordt stapvoets gereden met auto’s, de inham van de buren wordt niet gebruikt als mogelijkheid om de auto te keren of te parkeren of als fietsenstalling. We laten geen rommel achter op het pad.
Voor 8 uur ’s morgens en na 10.00 uur ’s avonds wordt er buiten niet geroepen, geschreeuwd, gezongen, hard gelachen of anderszins lawaai gemaakt.

Regels ten aanzien van agressie
Op Hippago accepteren wij niet dat iemand de stemming verpest door vervelend tegen anderen te doen, anderen uit te schelden, de baas te spelen, of een boze bui te hebben waar anderen bij zijn.
Als het gedrag van een individu de stemming van de groep nadelig bepaalt of bepaald heeft door verbale agressie (schelden, schreeuwen), of als andere deelnemers bang worden of zijn geweest van deze vorm van agressie, dan wordt de deelnemer weggestuurd.

Terreinregels
* De leiding van Hippago heeft het recht om een gast/deelnemer/bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.
* Aanwijzingen van de leiding dienen opgevolgd te worden.
* Alcoholgebruik is alleen toegestaan bij de wettelijk toegestane leeftijd.
* Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden is niet toegestaan.
* Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan.
* Gebruik van drugs is nooit toegestaan.
* Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de rijbaan te blijven. Ze mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het rijden/instructie bemoeien.
* Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden, en te attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie.
* Het is niet toegestaan om op foerage (stro-, hooi- en kuilbalen) en machines te spelen.
* Honden zijn alleen in overleg toegestaan.

Roken, alcohol en drugs
Met uitzondering van de locaties die daartoe expliciet zijn aangewezen geldt voor het hele terrein een rookverbod.
Wel gerookt mag worden:
* op het terras voor de boerderij,
* in de tuin van de boerderij,
* in de tuin van het vakantiehuisje,
* op de bestrating voor de ingang van de rijbak
Alcoholgebruik is alleen toegestaan bij de wettelijk toegestane leeftijd.
Het in bezit hebben en/of gebruik van drugs (hier valt ook lachgas onder) is ten strengste verboden op Hippago.

Paardrijden, stal- en rijbaanregels
* Er wordt gereden in kleine groepjes (maximaal vier). Als er meer dan 4 deelnemers zijn, wordt er gereden in 2 groepjes. De deelnemers die niet aan het rijden zijn, zijn aanwezig bij de les van anderen. Als er springles is, helpen zij met het opbouwen van hindernissen.
* Tijdens het paardrijden in een rijbak of op het terrein is het dragen van een veiligheidscap en rijkleding met daarbij behorend voor de paardensport passend schoeisel verplicht.
* Tijdens het rijden dienen de rijbaanregels in acht genomen te worden.
* De rijvaardigheid van nieuwe gasten/deelnemers/ruiters wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.

Stalregels
In en om de stallen wordt niet gerend, geschreeuwd of gestoeid. De radio mag aan staan, maar niet keihard. Als de paarden eten, worden ze met rust gelaten.
Het gangpad mag nooit geblokkeerd zijn door hooi, stro, zadels, laarzen e.d. Als een paard in de gang schrikt, moet zijn begeleider zich in veiligheid kunnen brengen. Pony’s en paarden krijgen geen snoep of eten tussendoor als ze op stal staan. Alle pony’s en paarden krijgen tegelijkertijd voer.

Pony’s en paarden in de wei/uit de wei
Pony’s en paarden worden niet alleen uit de wei gehaald. Er gaat altijd iemand (door de leiding aangewezen) mee om het stroomdraad open en dicht te doen. Als pony’s en paarden uit de wei worden gehaald, worden àlle linten en stroomdraden weer dichtgedaan.
Er lopen nooit meer dan 2 pony’s of paarden achter elkaar aan. Er is minimaal 1 paardlengte afstand tussen de twee. Je gaat niet met pony of paard de stal in voordat je zeker weet dat het gangpad vrij is. In het gangpad kan een paard niet keren!

Poetsen
Pony’s en paarden worden niet vastgezet op stal of buiten. De meeste pony’s en paarden gaan namelijk hangen als ze worden vastgezet. Het halster mag wel om blijven, maar zonder halstertouw.
Pony’s en paarden worden op stal gepoetst en opgezadeld. Tijdens het poetsen wordt de boxdeur met de bovenste grendel gesloten. De poetsdoos blijft buiten de stal staan (we hebben al genoeg stukke poetsdozen). Er wordt NIETS in de voerbakken van de paarden gelegd tijdens het poetsen, opzadelen en afzadelen.
De voorpluk en de staart van onze pony’s en paarden mogen niet worden geborsteld of gekamd! Elke keer dat dat gebeurt, verliezen ze namelijk haren. De manen zelf mogen wel worden gekamd.
Hoeven krabben hoeft hier niet.

Zadelen
Pony’s en paarden worden NIET met een hoofdstel om alleen op stal gelaten (geen teugels achter beugels en dat soort gevaarlijke dingen). De volgorde van opzadelen is
1. eerst het zadel opleggen (singel vast, maar nog niet superstrak). Er is niet meer dan 1 gaatje verschil tussen de singelstoten links en rechts. Je trekt de singel niet in één keer straks, maar rustig links, dan rechts, steeds een gaatje strakker. Vraag hulp als je het zadel niet op de paardenrug kunt krijgen. Laat nooit een zadel zonder singel op een paard liggen als je niet in de stal bent!
2. eventueel vliegen-rijdekens omdoen;
3. poetsdoos opruimen;
4. eigen spullen als cap, zweep, handschoenen etc. klaarleggen naast de box;
5. als laatste het hoofdstel omdoen.
Moet je toch nog even weg van je paard, dan vraag je een ander om je paard even vast te houden.

Opstijgen
* Er wordt NIET zonder cap gereden, ook niet ingestapt of uitgestapt.
* Als je in een groep rijdt, wordt er opgestegen op de AC-lijn. De neuzen van de paarden zijn gericht naar de hoefslag met de letters K-E-H.
* Je stijgt niet zonder toestemming op. Iemand van de leiding kijkt altijd zadel en hoofdstel na en houdt het paard/de pony vast met opstijgen. Opstijgen doen we met behulp van een krukje om de paardenrug zo min mogelijk te belasten.
* Vliegensprays worden NIET in de stal, maar buiten opgespoten.
* Na het rijden wordt het zadeldekje onder het zadel weggepakt. Het zadel wordt direct in de zadelkast gehangen met zadeldekje en singel er bovenop. Is het zadeldekje vies, dan geef je het aan de leiding en krijg je een schone. Het bit wordt afgespoeld (onder de kraan naast de voordeur) en het hoofdstel wordt hierna meteen in de zadelkast gehangen.
* We proberen zuinig te zijn met water. Niet afspuiten, maar alleen de zweetplekken afsponzen (alleen bij extreem hoge temperaturen worden de paarden gedoucht).

Rijbaanregels
* Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende en door EU goedgekeurde veiligheidshelm met te dragen.
* Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met gladde doorlopende zool en een hak, eventueel gecombineerd met chaps. De rijlaarzen of schoenen dienen ruim in de stijgbeugels te passen.
* Ruiters mogen geen grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en  losse kleding te dragen.
* Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden gevraagd en aangekondigd, door bijvoorbeeld ”ingang vrij!” te roepen.
* Op- en afstijgen dient op de AC-lijn te gebeuren. De paarden dienen op voldoende afstand van elkaar te staan en met de hoofden in dezelfde richting (richting K-E-H).
* Tijdens het opstijgen, rijden en afstijgen dient de rijbaan gesloten te zijn.
* De combinatie die op de linkerhand rijdt, heeft bij het passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden).
NB Heeft één van de combinaties in de baan problemen met links en rechts, dan blijft iedereen op dezelfde hand rijden en wordt er als groep van hand veranderd.
* Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.
* Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden, door bijvoorbeeld “hindernis vrij!” te roepen.