Op logeerboerderij Hippago V.O.F. bieden we logeeropvang aan kinderen, jongeren en jong-volwassenen die van paarden en paardrijden houden. Voor sommige cliënten wordt de logeeropvang gecombineerd met begeleiding individueel of met dagbesteding. Bij logeeropvang bouw je als zorgverlener snel een vertrouwensband op met cliënten. Je ziet elkaar immers bij de maaltijden, activiteitenprogramma’s en bijvoorbeeld ook tijdens het tanden poetsen. Begeleiding in combinatie met logeeropvang kan door deze band leiden tot het sneller behalen van gewenste resultaten.

Kenmerkend voor het werken met paarden is de bijbehorende dagstructuur: paarden uit het weiland halen, poetsen, opzadelen, rijden, voeren enz. Bovendien zijn onze cliënten gemotiveerd om te komen. Omdat ze graag bij paarden in de buurt zijn, ervaren ze logeeropvang op Hippago als een vakantie. Ze houden zich goed aan de regels omdat ze hier graag willen zijn en niet de kans willen verliezen op hun lievelingspaard te rijden. Wij hebben cliënten uit Drenthe, Groningen en Friesland, maar ook uit Overijssel, Gelderland, Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Betaling gaat ofwel via een Persoons Gebonden Budget (PGB) ofwel via Zorg In Natura (ZIN). Logeerboerderij Hippago heeft contracten met de gezamenlijke gemeentes in Noord- en Midden Drenthe (waaronder Assen en Midden-Drenthe) en met de gezamenlijke gemeentes in Zuid-Drenthe (waaronder De Wolden, Coevorden, Hoogeveen en Emmen). Ook in de provincie Groningen kan Hippago logeeropvang via ZIN leveren en wel via de Coöperatie Zorg Dichtbij.

Doelgroep
Hippago biedt logeeropvang en begeleiding (individueel en groep) aan kinderen (vanaf ongeveer 8 jaar), jongeren en jong-volwassenen (tot ongeveer 25 jaar) met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) en/of met gedragsproblemen en gedragsstoornissen zoals ADD en ADHD. Deze stoornissen doen zich soms voor in combinatie met hoogbegaafdheid of laagbegaafdheid.

Insluitingsgronden
Al onze cliënten houden van paarden en willen graag paarden verzorgen en/of rijden.

Uitsluitingsgronden
Omdat we met dieren en met een kwetsbare doelgroep werken, hebben wij duidelijke regels ten aanzien van agressie. Fysiek agressief gedrag tegenover mens en dier wordt niet getolereerd.

Werkwijze
Logeerboerderij Hippago heeft voor cliënten een duidelijk doel voor ogen: het leren functioneren in groepsverband, rekening leren houden met anderen, het oefenen van sociale vaardigheden en het leren inschatten en omgaan met groepsdruk. We willen de cliënten die bij ons komen een plek bieden waar ze zich veilig voelen en zich naar hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Belangrijke onderdelen hiervan zijn stabiliteit en structuur. We streven naar gezelligheid en plezier met elkaar door samen te zijn en samen nuttige klusjes te doen of bezig te zijn met sport en spel. De rustige, groene en prikkelarme leefomgeving en de dagelijkse omgang met en verzorging van de dieren werken ondersteunend.

Zorgplan
Er wordt gewerkt met een zorgplan, dat de volgende kenmerken heeft:
* Er worden Specifieke werkdoelen omschreven;
* Er wordt aangegeven wanneer de doelen bereikt zijn, de doelen zijn dus Meetbaar;
* De werkdoelen worden gebaseerd op de gegevens verstrekt door indicatieverstrekker plus (ouders van) cliënt en zijn dus Acceptabel;
* de doelen worden aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de setting van een logeerboerderij en zijn daarmee Realistisch;
* werkdoelen worden geëvalueerd en worden uit het zorgplan verwijderd als ze bereikt zijn. De doelen zijn daardoor Tijdgebonden.

Capaciteit
Logeerboerderij Hippago heeft het hele jaar door capaciteit voor maximaal 7 cliënten. Op dit moment is er geen wachtlijst.