Wat heeft Hippago Zorg te bieden?

Op logeerboerderij Hippago bieden we logeeropvang aan kinderen, jongeren en jong-volwassenen. De naam Hippago verwijst enerzijds naar hippisch: we werken vaak met paarden. Anderzijds naar de leer van de agogiek: hoe verander je gedragspatronen bij mensen. We zijn buiten bezig, maar kijken naar binnen. We doen ons best om stapje voor stapje naar een gewenst doel te werken. De paarden spelen hierbij een centrale rol.Bij Hippago Zorg kun je ook leren paardrijden

Hippago’s paarden

Kenmerkend voor het werken met paarden is de bijbehorende dagstructuur. Sowieso begint en eindigt elke dag met het voeren. En voor er wordt gewerkt met de paarden, moeten ze meestal uit het weiland worden gehaald en op stal worden gezet. Daarna is het poetsen, eventueel staart en manen vlechten, opzadelen en dan: aan de slag! Dressuur, springen, westernrijden, horse-agility (zoals springen door een hoepel). Of, voor wie dat verkiest, een wandeling met een pony onder begeleiding over ons terrein.
Logeeropvang bij Hippago Zorg met paardrijdenHet vooruitzicht om iets met paarden te gaan doen, betekent dat cliënten vrijwel altijd zijn gemotiveerd om te komen. De logeeropvang op Hippago wordt vaak als een vakantie of leuk uitje ervaren. De kinderen houden zich goed aan de regels omdat ze hier graag zijn en niet de kans willen verliezen op hun lievelingspaard te rijden.
Maar wat maakt het werken met paarden nu zo speciaal, en wat leren kinderen ervan? “Met paarden omgaan is geweldig vormend”, zegt begeleider Martin Vlaanderen, die ook de pony’s en paarden van Hippago verzorgt. “De kinderen leren spelenderwijs omgaan met een kracht en energie die vele malen groter is dan die van henzelf. Dit roept niet alleen allerlei vragen op, maar soms natuurlijk ook wat angst of onzekerheid. Dat doet een enorm beroep op het leervermogen. Kan ik dit wel, hoe ga ik dit doen? Zo doorlopen onze cliënten bij de verzorging en het rijden een proces waarin zij zich steeds meer vaardigheden eigen maken. Ze krijgen inzicht in gedrag van de verschillende paarden (wie is de baas, welke paarden kunnen niet bij elkaar staan, wie eet wat?), leren stap voor stap zelfstandiger te werken en krijgen zo meer zelfvertrouwen. Je ziet ze groeien in de omgang met de dieren en zich verantwoordelijk voelen. En het mooie is dat alles gebeurt in onderlinge samenwerking, waarbij het ene kind leert van de ander, een samenspel van (af)kijken en zelf ook doen.”

De werkwijze van Hippago Zorg

Logeerboerderij Hippago heeft voor cliënten een duidelijk doel voor ogen: het leren functioneren  in groepsverband, rekening leren houden met anderen, het oefenen van sociale vaardigheden en het leren inschatten en omgaan met groepsdruk.

We streven naar gezelligheid en plezier met elkaar door samen te zijn en samen nuttige klusjes te doen of bezig te zijn met sport en spel. De rustige, groene en prikkelarme leefomgeving en de dagelijkse omgang met en verzorging van de dieren werken ondersteunend. Dit geeft structuur aan de dag.

We willen de cliënten die bij ons komen een plek bieden waar ze zich veilig voelen en zich naar hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. We bieden een fysieke en sociale omgeving waarin heel veel kan, maar niet alles. De ruimte van de één wordt begrensd door die van een ander. Grensoverschrijdend gedrag, waardoor de veiligheid of een ander in het gedrang komt, wordt niet getolereerd. We hechten aan duidelijkheid en treden in die gevallen corrigerend op.

Paardrijden, belangrijk onderdeel van Hippago ZorgZorgplan
Er wordt gewerkt met een zorgplan, dat de volgende kenmerken heeft:
* Er worden Specifieke werkdoelen omschreven;
* Er wordt aangegeven wanneer de doelen bereikt zijn, de doelen zijn dus Meetbaar;
* De werkdoelen worden gebaseerd op de gegevens verstrekt door indicatieverstrekker plus (ouders van) cliënt en zijn dus Acceptabel;
* de doelen worden aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de setting van een logeerboerderij en zijn daarmee Realistisch;
* werkdoelen worden geëvalueerd en worden uit het zorgplan verwijderd als ze bereikt zijn. De doelen zijn daardoor Tijdgebonden.