De halterklassen bestaan uit Showmanship at Halter en In Hand Trail. Bij Showmanship at Halter wordt gekeken naar de vakmanschap van degene die het paard showt. Bij de In Hand Trail wordt gekeken naar de behendigheid en gehoorzaamheid van het paard.

Trail betekent letterlijk ‘spoor’. Bij het western rijden staat Trail voor het ‘volgen van een spoor in de vrije natuur’. Dit spoor – met hindernissen – wordt in de rijbak nagebootst. De hindernissen zijn bv. een hek dat open en dicht moet worden gedaan, een paar balken waar overheen gestapt moet worden, over een brug lopen, achterwaarts (bv. een L) en draven of galopperen tussen de hindernissen in. Naast deze verplichte onderdelen kan de trail worden aangevuld met andere hindernissen, zoals een denkbeeldige sloot, het vervoeren van een voorwerp of hindernissen waarbij het paard zich achterwaarts en zijwaarts moet bewegen. Het paard moet bij alle onderdelen volledig vertrouwen op zijn ruiter of begeleider en dus niet schrikken van een vreemd geluid of raar voorwerp.

Bij Western Trail rijden volg je het trailparcours als ruiter op je paard. Bij In Hand Trail nemen paard en deelnemer/begeleider een aantal hindernissen uit het trailparcours ‘aan de hand’.

Spelregels van In Hand Trail

* De gangen die gevraagd worden zijn walk en jog. Tussen de hindernissen dient voldoende ruimte te zijn om de gangen goed te kunnen tonen.
* De houding van het paard is ontspannen en het hoofd wordt gedragen in een natuurlijke positie, met de maantop lager dan de schoft.
* Gedurende het hele pattern wordt het geleidetouw in twee handen gedragen, tenzij er een andere vrije hand nodig is (bijvoorbeeld bij het hek).
* Het is niet toegestaan het paard aan te raken buiten de hulpen die gegeven worden bij de sidepass. Andere aanrakingen worden als extra hulp beschouwd en zullen negatief beoordeeld worden.
* Stemhulpen op fluisterniveau zijn wel toegestaan.
* Een pattern bestaat uit minstens 6 hindernissen, waarvan 3 verplichte hindernissen.
* Verplichte hindernissen zijn:
– Het openen, doorgaan en sluiten van een hek. Het hek dient vanaf de linkerkant (met de linkerhand) van het paard gehanteerd te worden en mag nooit een gevaar vormen voor paard of geleider.
In Hand trail met balken en pionnen-Het gaan over (minstens) vier liggende balken of stangen. Afhankelijk van de gang zijn hier minimale tussenlengtes voor vastgesteld.
– Achterwaarts hindernis. Dit kan bijvoorbeeld een vorm zijn afgezet door balken, of een achterwaartse slalom.
* Optionele hindernissen zijn:
– slalom
– een voorwerp verplaatsen
– het oversteken van een houten brug in ‘walk’
– aan- en of uittrekken van een regenjas of cape
– zijwaarts naar rechts over een hindernis gaan (max 30 cm verhoogd)
– een draai maken in een vierkant van balken
– het geleidetouw op de grond leggen, een cirkel rond het paard lopen en het geleidetouw weer opnemen
Achterwaarts bij In Hand Trail– andere veilige uitvoerbare hindernissen die je in de natuur kunt tegenkomen
Onaanvaardbare hindernissen zijn:
– (auto-)banden
– dieren
– huiden
– pvc-buizen
– sprongen
– kantelende of bewegende bruggen
– water met drijvende of bewegende onderdelen
– vlammen, rookveroorzakers, brandblusers etc.
– zodanig verhoogde balken of palen dat ze kunnen wegrollen

Beoordeling

Bij In Hand Trail worden de combinaties beoordeeld op opvoeding, kwaliteit van beweging en gehoorzaamheid van het paard aan de ruiter.
Er worden punten gegeven voor
* aandacht voor de hindernissen
* vertrouwen in de geleider
* het gewillig accepteren van diens leiding
* kwaliteit van beweging
Strafpunten worden gegeven wanneer het paard
* onzeker oogt
* voor onnodige vertraging zorgt bij het naderen of overwinnen van een hindernis
* voor het vertonen van ‘kunstmatig gedrag’
* voor het nemen van de hindernissen in een verkeerde volgorde of van de verkeerde kant of het niet nemen van hindernissen
* paard aan de verkeerde kant geleiden
* paard aanraken
* niet de juiste gang nemen
* val van paard of deelnemer

Voor het onderdeel In Hand Trail kunnen bijna alle paarden van Hippago worden gebruikt, maar de één is natuurlijk veel makkelijker dan de andere. Een lomp paard zal overal tegenaan stoten en dat leer je ze ook niet af. Ook krijg je niet elk paard meteen in draf. Wij geven onze makkelijkste paarden altijd aan de meest onervaren deelnemers. Voor foto’s en filmpjes, kijk op de pagina Hippago’s paarden.

Leestip: patterns van de WRAN