Wij willen graag  uw privacy beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als uw kind als cliënt bij ons wordt aangemeld en waarom we deze gegevens verzamelen.|
Logeerboerderij Hippago V.O.F. respecteert de privacy van al haar cliënten  en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om gegevens te verstrekken. Volgens de zorgwet moet ons cliëntendossier de volgende gegevens bevatten:
*De personalia en andere voor de zorgverlening relevante gegevens
*de indicatiestelling
*de zorgovereenkomst
*het zorg- en begeleidingsplan
*het oordeel van de cliënt over de zorg- en dienstverlening
*de resultaten van evaluatie
Deze gegevens worden gebruikt om goede zorg te kunnen verlenen. De gegevens worden bewaard  op ons kantoor in een afgesloten kast.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid,  tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Logeerboerderij Hippago V.O.F.- Langewijk 170 – 7916 VG Elim
www.hippago.nl –  tel: 0528-351147/06-12890519 – email: hippago@gmail.com

Op 25 mei 2018 treedt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.
Hieronder kunt u downloaden:
1. Definitie Documentatie Gegevensverzameling & -verwerking van Hippago:  DefDocGeg_Logeerboerderij Hippago VOF_31032018
2. Hippago’s Privacy Impact Assessment van 31-03-2018:  PIA_Logeerboerderij Hippago VOF_31032018