Logeerboerderij Hippago V.O.F. heeft 2 bedrijfstakken: de recreatietak en de zorgtak. Hieronder leest u de privacyverklaring van de bedrijfstak recreatie met als activiteiten Bed & Breakfast plus paardrij-arrangementen. Vervolgens kunt u het privacybeleid voor de zorgtak lezen. Deze laatste is uitgebreider omdat er met kwetsbaarder gegevens wordt gewerkt.


A. Privacyverklaring Logeerboerderij Hippago V.O.F. voor de bedrijfstak recreatie: Bed & Breakfast en paardrij-arrangementen

Versie mei 2018

Dit is de Privacyverklaring van Hippago B & B en Hippago’s paardrij-arrangementen. De Hippago website wordt beheerd door Logeerboerderij Hippago V.O.F.,  gevestigd aan Langewijk 170, 7916 VG te Elim in Nederland. Het e-mailadres dat bij de website hoort is hippago@gmail.com. Boekeingen komen bij ons binnen via e-mail of per telefoon (0528-351147 of 06-12890519 of 06-12780908). Een bevestiging van de boeking wordt gestuurd via e-mail of Whatsapp.

Welk type persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u een boeking/reservering doet?
Als u een boeking/reservering doet bij Logeerboerderij Hippago V.O.F. via de mail of per telefoon, verwerken wij de volgende gegevens:
Uw naam;
Uw e-mailadres;
Uw telefoonnummer;
Uw adres, postcode en woonplaats;
Uw dag van aankomst en vertrek;
Uw leeftijd, gewicht, lengte en paardrij-ervaring in geval van een boeking van een paardrij-arrangement.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?
Wij verwerken de eerder genoemde gegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:
We gebruiken uw naam, adresgegevens en e-mailadres om u een bevestiging met betalingsinstructies/factuur te kunnen sturen;
We gebruiken uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer om uw reserveringsvraag te bevestigen;
We gebruiken uw naam en telefoonnummer om u te kunnen bereiken in geval van vragen over het verblijf en in noodgevallen;
We gebruiken uw naam en woonplaats voor het nachtregister. Daarnaast registeren we uw dag van aankomst en vertrek. Volgens het Wetboek van Strafrecht zijn alle recreatiebedrijven dit verplicht;
We gebruiken uw leeftijd, gewicht, lengte en paardrij-ervaring in geval van een boeking van een paardrij-arrangement om te kunnen bepalen op welk paard of welke pony u het beste kunt rijden.

Doelgroep
U mag een boeking/reservering doen via de mail of per telefoon wanneer u 18 jaar of ouder bent

Wijzigingen Privacyverklaring
Logeerboerderij Hippago blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze Privacyverklaring als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. We adviseren u om de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Inzageverzoek
Wilt u een overzicht van uw persoonsgegevens opvragen, dan kunt u een inzageverzoek doen. U stuurt dan uw ondertekende verzoek samen met een kopie van een geldig ID-bewijs (paspoort, rijbewijs etc.) naar:
Logeerboerderij Hippago V.O.F.
Langewijk 170
7916 VG Elim

Contact over privacyzaken
Als u algemene vragen, suggesties of klachten heeft over ons privacybeleid, kunt u een een e-mail sturen naar hippago@gmail.com.


B. Privacyverklaring Logeerboerderij Hippago V.O.F. voor de bedrijfstak Hippago Zorg: logeeropvang, begeleiding en beschermd wonen

Wij willen graag  uw privacy beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u of uw kind als cliënt bij ons wordt aangemeld en waarom we deze gegevens verzamelen.
Logeerboerderij Hippago V.O.F. respecteert de privacy van al haar cliënten  en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om gegevens te verstrekken. Volgens de zorgwet moet ons cliëntendossier de volgende gegevens bevatten:
*De personalia en andere voor de zorgverlening relevante gegevens
*de indicatiestelling
*de zorgovereenkomst
*het zorg- en begeleidingsplan
*het oordeel van de cliënt over de zorg- en dienstverlening
*de resultaten van evaluatie
Deze gegevens worden gebruikt om goede zorg te kunnen verlenen. De gegevens worden bewaard  op ons kantoor in een afgesloten kast.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Logeerboerderij Hippago V.O.F.- Langewijk 170 – 7916 VG Elim
www.hippago.nl –  tel: 0528-351147/06-12890519 – email: hippago@gmail.com

Op 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.
Hieronder kunt u downloaden:
1. Definitie Documentatie Gegevensverzameling & -verwerking van Hippago:  DefDocGeg_Logeerboerderij Hippago VOF_31032018
2. Hippago’s Privacy Impact Assessment van 31-03-2018:  PIA_Logeerboerderij Hippago VOF_31032018