Een logeerweekend in december 2023

Wachttijden

1. We gaan in april een nieuwe groep opstarten. De voorlopige data tot en met juli zijn:
12-14 april
10-12 mei
07-09 juni
19-21 juli
Het gaat om logeeropvang voor 1 weekend per maand.

Trefwoorden voor een match zijn:
* meisje tussen 11 en 15 jaar;
* normaal tot lager IQ;
* paardenliefhebster;
* geen extreme gedragsproblemen
* normale aansturing nodig (douchen, tandenpoetsen etc.)

2. We hebben 2 x per maand een logeerweekend met 8 cliënten. Op dit moment is er ruimte voor 1 nieuwe logeercliënt.
Data t/m juli zijn:
22 – 24 maart 2024
05 – 07 april 2024, 19 – 21 april 2024
03 – 05 mei 2024, 17 – 19 mei 2024
31 mei – 2 juni 2024, 14 – 16 juni 2024, 28 – 30 juni 2024
12 – 14 juli 2024, extra week mogelijk in de zomervakantie: 19 – 26 juli 2024

Trefwoorden voor een match zijn:
* meisje tussen 13 en 18 jaar;
* regulier onderwijs (gemiddelde tot hoge begaafdheid of iets ondergemiddeld);
* paardenliefhebster;
* lifestyle: modern, lichamelijk actief, niet te vroeg naar bed;
* beperking als ADHD/ADD, ASS, hechtingsstoornis (of zonder beperking, maar in pleeggezin of gezinshuis);
* vanwege de groepscoherentie nemen we – wanneer we weer plaats hebben – uitsluitend nieuwe cliënten aan die 2 x per maand een weekend komen.

Wij bieden lichte zorg, veelal respijtzorg genoemd. Ons doel is om ouders een weekend respijt te geven en onze cliënten een gezellig weekend met pony’s en paarden.

NB! Kinderen bij en op paarden brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Er worden privé-paardrijlessen gegeven of lessen in kleine groepjes. De leiding is gedurende een groot deel van de dag bezig met de begeleiding van kinderen met paarden. Het deel van de groep dat niet bezig is met paarden, zit in de kantine en vermaakt zichzelf en elkaar. We proberen onze groep coherent te houden, waardoor negatieve groepsdynamica wordt voorkomen.

Logeeropvang: weekends of in vakanties
Een logeerweekend begint vrijdag 17.00 uur en eindigt zondag 17.00 uur. Op vrijdagavond krijgen de logées warm eten rond 18.15 uur. Als de logées op zondag weggaan, hebben ze nog geen warm eten gehad. De tijden voor logeeropvang in vakanties worden in overleg afgesproken.

Vervoer zelf regelen
Onze cliënten komen uit alle windstreken: Groningen, Ommen, Steenwijk, Assen, Emmen en Hoogeveen/de Wolden. Wij gaan ervan uit dat (ouders/verzorgers van) cliënten het vervoer naar en van Logeerboerderij Hippago zelf regelen. Mochten wij als programma-onderdeel naar een zwembad of pretpark gaan, dan regelen wij het vervoer uiteraard wel.

Een dag op Logeerboerderij Hippago in Elim ziet er globaal genomen als volgt uit:
9.00 uur: opstaan en paarden voeren
10 uur: ontbijt
10.30 uur – 14.00 uur: actief met de verzorging van de dieren (paarden zo nodig dekens omdoen en naar het weiland brengen, stallen uitmesten, drinkbakken vullen, straatjes aanvegen en aansluitend ponyrijden)
14.00 uur: lunch
16.00 – 18.00 uur: activiteiten op de boerderij (tuig schoonmaken, sport en spel buiten, spelletjes of meidendingen in de kantine)Kelly op Sil achter
18.15 uur: eten*
19.30 –  22.30 uur: spelletjes, chillen, kletsen
*Op Hippago wordt overwegend vegetarisch gegeten. 

Overige activiteiten
Bij slecht weer of voor ’s avonds hebben we allerlei spelletjes zoals ‘Rummy kub’, ‘Mens erger je niet’ en ‘Memory’. Als het behoorlijk vriest, dan is het niet altijd mogelijk iets met de paarden te doen. We gaan dan naar de schaatsbaan, die op loopafstand ligt.

Zorgplan
Op Logeerboerderij Hippago V.O.F. wordt gewerkt vanuit een zorgplan met doelen. We geven per doel aan wat en hoe we oefenen met de cliënt. Deze gegevens bewaren we in het persoonlijke dossier van de cliënt.
De eerste drie werkdoelen zijn doelen van Hippago. Pas als deze zijn behaald, kan er aan andere doelen (werkdoelen op maat) worden gewerkt. Bedenk hierbij wel dat wij geen individuele begeleiding kunnen verzorgen.

Werkdoel 1
Leren omgaan met regels en structuur op Hippago: de regels en structuur van Hippago worden duidelijk gemaakt, soms met behulp van schema’s. Als een cliënt zich niet houdt aan de regels, wordt hij hierop aangesproken.

Werkdoel 2
Leren omgaan met andere cliënten: cliënten worden gevraagd elkaar te helpen bij de verzorging van de paarden en er wordt voorgesteld samen spelletjes te doen. Wij stimuleren sociale interactie en fysieke activiteiten.

Werkdoel 3
Cliënt heeft een gezellige weekendplek en (pleeg-)ouders hebben een paar dagen respijt.

Capaciteit
Logeerboerderij Hippago heeft capaciteit voor maximaal 8 logeercliënten per weekend. Gezien het beperkte aantal slaapkamers hebben we geen beschikbaarheid voor jongens. We hebben 2 logeerkamers voor 2 personen en 1 logeerkamer voor 4 personen.

Beleid tav mobiele telefoon
Wij leggen beperkingen op aan het gebruik van de mobiele telefoon:
1. Tijdens het activiteitenprogramma (een telefoontje leidt af en afleiding is gevaarlijk in de omgang met paarden en bij fysieke activiteiten zoals spel en sport);
2. Tijdens de maaltijden (we stimuleren tafelgesprekken en discussies, aangezien dit de sociale interactie bevordert en wederzijds begrip kweekt);
3. Tussen 22.30 uur ’s avonds en 10.00 uur ’s morgens (wij hebben geen aparte slaapkamers; het is de bedoeling dat er wordt geslapen gedurende deze tijd en dat anderen op de kamer niet worden verstoord; wij willen nachtelijke onrust vermijden van logées die met elkaar gaan appen of elkaar enge filpjes doorsturen).
NB de leiding van Hippago is 24 uur per etmaal bereikbaar. Wanneer een logée zich niet lekker (in haar vel) voelt, wordt de logée altijd in staat gesteld telefonisch contact met de ouders/verzorgers te hebben.

Insluitingsgronden
Al onze cliënten houden van paarden en willen graag paarden verzorgen en/of rijden.

Uitsluitingsgronden
* Omdat we met dieren en met een kwetsbare doelgroep werken, hebben wij duidelijke regels ten aanzien van agressie. Fysiek agressief gedrag tegenover mens en dier wordt niet getolereerd.
* Wij nemen geen cliënten aan of behouden ons het recht voor om afscheid te nemen van cliënten die een ongewenst voorbeeld geven aan andere cliënten. Denk hierbij aan wegloopgedrag, pestgedrag naar andere logées, het aanzetten tot drugs- of alcoholgebruik, automutulatie, het doorsturen van nare beelden naar andere cliënten of het doen van risicovolle challenges op social media.
* Wordt de zorgvraag van een cliënt complexer of blijkt de zorgvraag van een cliënt complexer te zijn dan in eerste instantie aangegeven of ingeschat, dan behouden we ons het recht voor om afscheid van een cliënt te nemen.
* Ook nemen we afscheid van cliënten die hun interesse in paarden en paardrijden verliezen.

Tarieven logeeropvang
Betaling gaat ofwel via een Persoons Gebonden Budget (PGB) ofwel via Zorg In Natura (ZIN). Logeerboerderij Hippago heeft contracten voor logeeropvang met de gezamenlijke gemeenten in Zuid-Drenthe (waaronder De Wolden, Coevorden, Hoogeveen en Emmen), met de gezamenlijke gemeentes van Noord- en Midden Drenthe (waaronder Assen, Tynaarlo enz) en met de RIGG (gezamenlijke gemeenten Groningen). Ook een cliëntgebonden contract is mogelijk met andere gemeentes.

Tarieven als de betaling via PGB gaat
Kennismaking/intake is gratis

Het maken van een zorgplan voor logeeropvang
gratis

Tarieven logeer- of vakantieverblijf voor 1 etmaal: op basis van benodigde zorg en toezicht tussen de € 265,00 en € 300,00 per persoon.
In de prijs zit begrepen: een warme maaltijd op de vrijdagavond, 3 maaltijden op de zaterdag en ontbijt en lunch op de zondag plus diverse tussendoortje; een opgemaakt bed op één van onze logeerkamers en een volledig activiteitenprogramma. Is speciale of extra begeleiding noodzakelijk, dan wordt dit apart gefactureerd (en zo nodig ingehuurd).

Voor onze algemene voorwaarden klik hier.

Zelf meenemen!
Paardrijkleding, inclusief goedgekeurde cap. Vrijetijdskleding: regenkleding bij regenvoorspelling; dikke kleren als het koud gaat worden (vergeet vooral geen dikke jas, handschoenen, muts en warme laarzen of schoenen) en luchtige kleding bij een mooi-weersvoorspelling. Vergeet ook geen slaapkleding, handdoek en toiletgerei (tandenborstel, tandpasta, maandverband indien nodig; zonnebrandcrème of aftersun en wat verder thuis maar regelmatig wordt gebruikt).

Aanmelding
De (ouder van de) jongere met belangstelling voor logeerverblijf op onze boerderij, kan ons mailen of bellen (zie de pagina contact) voor meer informatie. Of voor een afspraak om eens te komen kijken.