* Kennismaking
De (nieuwe) cliënt en haar ouders krijgen een rondleidingliefst tijdens een logeerweekend met andere cliëntenzodat ze een beeld krijgen van de accommodatie, de paarden en de sfeer. Daarna is er een gesprek over de wensen van de cliënt (in welke groep past zij; wat zijn de wensen op het gebied van paardrijden; worden de regels van Hippago begrepen en geaccepteerd) en de mogelijkheden van Hippago om aan deze wensen te voldoen.

* Intake
Als de kennismaking positief is ervaren door beide partijen, dan wordt door Hippago het intakeformulier opgestuurd en ingevuld door de (ouder van) cliënt.
Het intakeformulier zorgt voor achtergrondinformatie over de cliënt. Per mail worden praktische zaken afgesproken (hoe vaak per maand, welke weekends, hoe wordt het vervoer geregeld).
Samen met het intakeformulier ontvangt de (ouder van) de nieuwe cliënt
* Het informatieblad ‘Informatie Logeerboerderij Hippago’
* De huisregels van Hippago

* Formulieren invullen en onder tekenen
Als er telefonisch of via de mail een eerste logeerweekend is afgesproken en er is sprake van een PGB, ontvangt de (ouder van) cliënt een:
* zorgovereenkomst, waarin de eigen gegevens kunnen worden ingevuld (de gegevens van Hippago zijn al ingevuld) plus een PDF met de Algemene Voorwaarden van Logeerboerderij Hippago VOF.

Alle (ouders van) nieuwe cliënten ontvangen via de mail ook de volgende formulieren/informatie:
* Klachtenprocedure Hippago
* Privacybeleid Hippago

Bij aankomst op het eerste logeerweekend wordt:
* het zorgplan ondertekend

* Logeerweekends en vakantieperiodes evalueren
Het zorgplan wordt minimaal 1 x per jaar geëvalueerd: zijn er doelen behaald en/of zijn er nieuwe doelen bijgekomen? Mocht er aanleiding toe zijn, dan worden ervaringen van de cliënt direct na de logeerperiode met haar of haar ouders doorgesproken, zodat problemen snel kunnen worden aangepakt. Verslagen van incidentjes, vragen en problemen worden in het cliëntendossier bewaard.