Logeeropvang, begeleiding en wonen
Op logeerboerderij Hippago V.O.F. bieden we logeeropvang, begeleiding en beschermd wonen aan kinderen, jongeren en jong-volwassenen die van paarden en paardrijden houden. Voor sommige cliënten wordt de logeeropvang gecombineerd met begeleiding individueel. Bij logeeropvang bouw je als zorgverlener snel een vertrouwensband op met cliënten. Je ziet elkaar immers bij de maaltijden, activiteitenprogramma’s en bijvoorbeeld ook tijdens het tanden poetsen. Begeleiding in combinatie met logeeropvang kan door deze band leiden tot het sneller behalen van gewenste resultaten.

Paarden
Kenmerkend voor het werken met paarden is de bijbehorende dagstructuur. Sowieso begint en eindigt elke dag met het voeren. En voor er wordt gewerkt met de paarden, moeten ze meestal uit het weiland worden gehaald en op stal worden gezet. Daarna is het poetsen, eventueel staart en manen vlechten, opzadelen en dan: aan de slag! Dressuur, springen, westernrijden, longeren, horse-agility (zoals springen door een hoepel). Of, voor wie dat verkiest, een wandeling met een pony onder begeleiding over ons terrein. Ieder werkt op zijn eigen niveau, en rijden is zeker geen moeten.
Het vooruitzicht om iets met paarden te gaan doen, betekent dat cliënten vrijwel altijd zijn gemotiveerd om te komen. De logeeropvang op Hippago wordt bijna altijd als een vakantie of leuk uitje ervaren. De kinderen houden zich goed aan de regels omdat ze hier graag zijn en niet de kans willen verliezen op hun lievelingspaard te rijden.
Maar wat maakt het werken met paarden nu zo speciaal, en wat leren kinderen ervan? “Met paarden omgaan is geweldig vormend”, zegt Martin Vlaanderen, die de pony’s en paarden van Hippago verzorgt en betrokken is bij de begeleiding. “De kinderen leren spelenderwijs omgaan met een kracht en energie die vele malen groter is dan die van henzelf. Dit roept niet alleen allerlei vragen op, maar soms natuurlijk ook wat angst of onzekerheid. Dat doet een enorm beroep op het leervermogen. Kan ik dit wel, hoe ga ik dit doen? Zo doorlopen onze cliënten bij de verzorging en het rijden een proces waarin zij zich steeds meer vaardigheden eigen maken. Ze krijgen inzicht in gedrag van de verschillende paarden (wie is de baas, welke paarden kunnen niet bij elkaar staan, wie eet wat?), leren stap voor stap zelfstandiger te werken en krijgen zo meer zelfvertrouwen. Je ziet ze groeien in de omgang met de dieren en zich verantwoordelijk voelen. En het mooie is dat alles gebeurt in onderlinge samenwerking, waarbij het ene kind leert van de ander, een samenspel van (af)kijken en zelf ook doen.”

Doelgroep
Hippago biedt logeeropvang, begeleiding (individueel en groep) en beschermd wonen aan kinderen (vanaf ongeveer 8 jaar), jongeren en jong-volwassenen (tot ongeveer 25 jaar) met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) en/of met gedragsproblemen en gedragsstoornissen zoals ADD en ADHD. Deze stoornissen doen zich soms voor in combinatie met hoogbegaafdheid of laagbegaafdheid. Wij hebben cliënten uit Drenthe, Groningen en Friesland, maar ook uit Overijssel, Gelderland, Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Insluitingsgronden
Al onze cliënten houden van paarden en willen graag paarden verzorgen en/of rijden.

Uitsluitingsgronden
Omdat we met dieren en met een kwetsbare doelgroep werken, hebben wij duidelijke regels ten aanzien van agressie. Fysiek agressief gedrag tegenover mens en dier wordt niet getolereerd.

Betaling
Betaling gaat ofwel via een Persoons Gebonden Budget (PGB) ofwel via Zorg In Natura (ZIN). Logeerboerderij Hippago heeft contracten met de gezamenlijke gemeentes in Noord- en Midden Drenthe (waaronder Assen en Midden-Drenthe) en met de gezamenlijke gemeentes in Zuid-Drenthe (waaronder De Wolden, Coevorden, Hoogeveen en Emmen). Ook in de provincie Groningen kan Hippago logeeropvang via ZIN leveren en wel via Coöperatie Dichtbij.

Werkwijze
Logeerboerderij Hippago heeft voor cliënten een duidelijk doel voor ogen: het leren functioneren in groepsverband, rekening leren houden met anderen, het oefenen van sociale vaardigheden en het leren inschatten en omgaan met groepsdruk. We willen de cliënten die bij ons komen een plek bieden waar ze zich veilig voelen en zich naar hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Belangrijke onderdelen hiervan zijn stabiliteit en structuur. We streven naar gezelligheid en plezier met elkaar door samen te zijn en samen nuttige klusjes te doen of bezig te zijn met sport en spel. De rustige, groene en prikkelarme leefomgeving en de dagelijkse omgang met en verzorging van de dieren werken ondersteunend.

Zorgplan
Er wordt gewerkt met een zorgplan, dat de volgende kenmerken heeft:
* Er worden Specifieke werkdoelen omschreven;
* Er wordt aangegeven wanneer de doelen bereikt zijn, de doelen zijn dus Meetbaar;
* De werkdoelen worden gebaseerd op de gegevens verstrekt door indicatieverstrekker plus (ouders van) cliënt en zijn dus Acceptabel;
* de doelen worden aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de setting van een logeerboerderij en zijn daarmee Realistisch;
* werkdoelen worden geëvalueerd en worden uit het zorgplan verwijderd als ze bereikt zijn. De doelen zijn daardoor Tijdgebonden.

Capaciteit
Logeerboerderij Hippago heeft het hele jaar door capaciteit voor maximaal 5 logeercliënten per weekend. Op dit moment is er nog plek voor 2 logées die 1 weekend per maand willen komen.