Onze missie: paarden leren en inspireren mensen. Hippago (1998) is een zorg- en logeerboerderij. De naam Hippago verwijst enerzijds naar hippisch: we werken vaak met paarden. Anderzijds naar agogiek: leer van het opzettelijk veranderen van gedragspatronen bij mensen.

Onze visie: veiligheid, structuur, stimulans. Wij werken stapje voor stapje naar een gewenst doel. Geen dwang of drang, niets forceren, zo nodig een stapje terug als dat nodig is. Het belangrijkste vinden wij dat iedereen met plezier op zijn eigen niveau bezig is en het vertrouwen in eigen kunnen wordt versterkt.

Meer info over missie en visie

Belangrijke pijlers van Hippago zijn:
*We willen de cliënten die bij ons komen een warme plek bieden waar ze zich veilig voelen en zich naar hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen.
*Belangrijke onderdelen hiervan zijn stabiliteit en structuur.
*We streven naar gezelligheid en plezier met elkaar door samen te zijn en samen nuttige klusjes en leuke spelletjes te doen.

Gekwalificeerde zorverleners
Stasia Vlaanderen-Cramer is zorgverlener op Hippago. Zij heeft de volgende kwalificaties:
Bachelor sociologie: Groningen 1974
Sociale Academie Kultureel Werk: Amsterdam 1977
Hoger Sociaal Pedagogisch Onderwijs: Amsterdam 1983
Basisinstructeur Paardrijden Stichting Orun: 2001
Bedrijfshulpverlener sinds 2006

Logeerboerderij en mini-manege Hippago is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegelaten als instelling voor begeleiding bedoeld in artikel 6 van het besluit Zorgaanspraken AWBZ. Onze AGB-code is: 73-730348

Logeerboerderij Hippago is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 31031546

Keurmerk
Stasia heeft een KIWA Keumerk ZOZ (Zelfstandig Ondernemend Zorgverlener) niveau 5 (HSPO).

kiwa
Op www.mijnkeurmerk.nl kunt u de geldigheid van Stasia’s opname in het keurmerkregister controleren.
De benodigde gegevens hiervoor zijn:
Naam: S.I.Vlaanderen-Cramer
Pasnummer: 5360
Geboortedatum: 13-4-1954
Op verzoek kan Stasia u het derdenwachtwoord doen toekomen, waarmee u de relevante documenten ook kunt inzien.

Kwaliteitsregister jeugdzorgwerkers

SKJ logo

Stasia is geregistreerd als jeugdzorgwerker via de SKJ (registratienummer 110018395A)

Ondersteuning van cliënten
*We begeleiden m.b.v. zorgplannen en leerdoelen
*We evalueren periodiek en stellen als het nodig is het beleid bij
*We vragen of onze cliënten tevreden zijn én trekken ons wat van de antwoorden aan

Privacy en klachten
*We vinden uw recht op privacy van groot belang en hebben daarom een Privacybeleid.
*Heeft u een klacht over onze zorgverlening? We hebben een klachtenregeling bij Klachtenportaal Zorg.

logo-klachtenportaal

Veiligheid
*We werken met een ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’
*We werken met een formulier ongevallenregistratie
*We hebben een richtlijn medicijngebruik
*Onze BHV’er gaat elk jaar op herhaling
*We hebben een calamiteitenplan
*Uiteraard hebben we een Bedrijfs Aansprakelijkheids Verzekering
*Voor alle volwassenen is er een recente VOG

Zorg op maat
Er is altijd overleg mogelijk. Stel dat een kind niet direct uit logeren durft te gaan, dan kijken we wat de mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld: een ouder komt een weekend mee en verblijft in ons vakantiehuisje. Of: er mag een paardrijvriendinnetje mee.

Aanmelding
De jongere of ouder met belangstelling voor een verblijf op onze boerderij, kan ons mailen of bellen (zie de pagina contact) voor meer informatie. Of voor een afspraak om eens te komen kijken.

Tot slot
*We vinden het belangrijk dat we rekening houden met elkaar. Daarom hebben we Huisregels.

Paletzorg heeft een eigen kwaliteits managements systeem ontwikkeld, dat gebaseerd is op het HKZ-keurmerk voor kleine zorginstellingen.

coop-logo-voor-zonder-coop-kleinSamenwerking
Logeerboerderij Hippago werkt in multi-disciplinair verband samen binnen Paletzorg (een samenwerkingsverband van zelfstandig ondernemende zorgverleners in het Noorden van het land).

Logeerboerderij is lid van de coöperatie Zorg Dichtbij. Hierdoor kan Zorg in Natura worden geleverd in veel gemeentes in het Noorden van het land.