Hippago biedt op kleine schaal begeleid/beschermd wonen. Op dit moment hebben we een cliënt in onze boerderij wonen met de indicatie ‘gezinshuis’. Onze doelgroep is nauw omschreven: vrouwelijke cliënten tussen 12 en 25 jaar die van paarden en paardrijden houden. We begeleiden bij het volgen van een opleiding of het vinden van werk, bij het opbouwen of behouden van een sociaal netwerk en – indien aan de orde – bij het voeren van een eigen huishouding.

Uitsluitingsgronden
Omdat we met dieren en met een kwetsbare doelgroep werken, hebben wij duidelijke regels ten aanzien van agressie. Fysiek agressief gedrag tegenover mens en dier wordt niet getolereerd.

Betaling
Betaling gaat via een Persoons Gebonden Budget (PGB) of via Coöperatie Dichtbij of in onderaannemerschap. We hebben zelf (nog) geen contract beschermd wonen met gemeentes.

Werkwijze
Logeerboerderij Hippago heeft voor cliënten een duidelijk doel voor ogen: het leren functioneren in groepsverband, rekening leren houden met anderen, het oefenen van sociale vaardigheden en het leren inschatten en omgaan met groepsdruk. We willen de cliënten die bij ons komen een plek bieden waar ze zich veilig voelen en zich naar hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Belangrijke onderdelen hiervan zijn stabiliteit en structuur. We streven naar gezelligheid en plezier met elkaar door samen te zijn en samen nuttige klusjes te doen of bezig te zijn met sport en spel. De rustige, groene en prikkelarme leefomgeving en de dagelijkse omgang met en verzorging van de dieren werken ondersteunend.

Zorgplan
Er wordt gewerkt met een zorgplan, dat de volgende kenmerken heeft:
* Er worden Specifieke werkdoelen omschreven;
* Er wordt aangegeven wanneer de doelen bereikt zijn, de doelen zijn dus Meetbaar;
* De werkdoelen worden gebaseerd op de gegevens verstrekt door indicatieverstrekker plus (ouders van) cliënt en zijn dus Acceptabel;
* de doelen worden aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de setting van een logeerboerderij en zijn daarmee Realistisch;
* werkdoelen worden geëvalueerd en worden uit het zorgplan verwijderd als ze bereikt zijn. De doelen zijn daardoor Tijdgebonden.