Ervaar kracht en heling door de inzichten van engelen

Niet alles wat er in een Engelenweekend of Engelentweedaagse gaat gebeuren is uit te leggen omdat er veel is dat ervaren moet worden, maar wat als een rode draad door alles heen loopt is de kracht van de engelen ofwel de kracht van onbaatzuchtige liefde. Werken met engelen ruimt op en is helend. In het Engelenweekend van Logeerboerderij Hippago in samenwerking met Petra Kalsbeek van Engelenschool ervaren we geen zwaarte, het is ook geen therapie, maar het brengt wel verandering teweeg. Je wordt blijer, vrolijker en opgewekter. In 2024 wordt er een Engelenweekend gehouden van donderdag 9 mei (hemelvaartsdag) – zaterdag 11 mei.

Praktijk Yryda voor reading en healingEen Engelenweekend op Logeerboerderij Hippago wordt begeleid door Petra van Kalsbeek van Engelenschool maar géleid door de engelen. Belangrijk is dat er gebeurt wat er gebeuren mag. Je hoeft als deelnemer niets te kunnen en niets te weten. De engelen begeleiden alles. Het enige wat van jou wordt gevraagd is een open, eerlijke, oprechte en respectvolle houding, zowel naar jezelf als naar de engelen toe. Je krijgt waarschijnlijk persoonlijke boodschappen van inzicht door, maar… dit is niet altijd het geval. Het gebeurt alleen wanneer het nodig voor je is. Dit geldt voor elk blok en voor elke engel.

Het programma van een Engelenweekend omvat 5 blokken. In vier blokken komen de aartsengelen Michaël, Rafaël, Gabriël en Uriël naar voren. Aartsengel is de benaming van een aantal engelen die een bijzondere plaats innemen. Meer over aartsengelen lees je in dit artikel. In een optioneel blok op de zaterdagavond gaan we aan de gang met “vragen aan de engelen”. Dit kan, afhankelijk van de wensen, individueel (15 minuten) of in de groep (2 uur).

Omdat de engelen de blokken leiden, kunnen we hier alleen in grote lijnen omschrijven wat we gaan doen en wat er gaat gebeuren. Soms is er even iets nodig dat niet in het programma staat. Door haar jarenlange ervaring weet Petra dat het nooit hinderlijk of storend is, maar juist zeer aanvullend en voedend voor de deelnemers aan het weekend. We moeten hier bedenken dat energie altijd in beweging is. Wat toen zo was hoeft nu niet meer zo te zijn… Petra over engelen: “Ik zie een engel niet als een man of vrouw in een lange witte jurk met sandalen, maar als een krachtveld. In een engelenweekend bouwen we een krachtveld op in de kleine wereld van Hippago.”

Programma Engelentweedaagse

De blokken worden hierna allemaal apart uitgelegd.

Dag van aankomst

17.00 – 18.00 uur ontvangst
18.30 uur: warm eten (vegetarisch)
19.30 – 22.00 uur: blok 1 kennismaking (zie uitleg)
Tussendag
9.00 uur: ontbijt
10.00 – 13.00 uur: blok 2 aartsengel Michaël (zie uitleg)
13.00 uur: lunch en daarna siësta
15.00 – 17.00 uur: blok 3 aartsengel Rafaël (zie uitleg)
daarna vrije tijd
18.30 uur: warm eten (vegetarisch)
19.30 – 21.30 uur: blok 4 optioneel: “vragen aan de engelen”.

Dag van vertrek
9.00 uur: ontbijt
10.00 – 13.00 uur: blok 5 aartsengelen Gabriël en Uriël (zie uitleg)
13.00 uur: lunch
14.30 – 15.30 uur: evaluatie en afscheidsborrel

Alledaagse wonderen zien

Blok 1: kennismaking met elkaar en met de engelen

Dag van aankomst 19.30 – 22.00 uur

Het eerste blok is een opwarmertje voor het komende weekend. Het is bedoeld om je aandacht en energie te richten op jezelf, de kracht in jezelf en op de engelen. En om alle dagelijkse dingen die jou bezighouden even los te laten.

Van tevoren is een ieder gevraagd zich via de mail kort te introduceren, waarbij het vooral gaat om de vragen:
* welke ervaringen heb je op het pad van de engelen
* wat zijn je verwachtingen

Ook is verzocht iets mee te nemen voor de kennismakingsronde. Dat kan een stukje tekst zijn, een gedicht, liedje of schilderijtje, dat je in liefde wilt delen met de groep. Hiernaast is voorgesteld om een steen of voorwerp mee te nemen, dat kan worden ingestraald tijdens de blokken met engelen.

Na de kennismakingsronde, doen we een meditatie, geïnspireerd door het moment, om de energie van kracht en liefde van de engelen uit te nodigen en te verwelkomen. We trekken allemaal een engelenkaart die bedoeld is als boodschap ter ondersteuning. Dat kan bijvoorbeeld plezier, vreugde, doorzettingsvermogen of vertrouwen zijn. De energieën van alle engelen zijn op deze avond al duidelijk voelbaar. Een ieder zal daar op een eigen manier op reageren. Door een kaartje met een boodschap te trekken, maken we op een ongedwongen en speelse manier kennis met elkaar. Je individuele energie zal zich, geholpen door de engelenenergie, vermengen met de groepsenergie.

De eerste avond is dus gericht op “aankomen” en het maken van een eerste verbinding met de engelen. Er worden natuurlijk ook praktische dingen uitgelegd, zoals de huisregels. Of misschien heb je zelf vragen waarop je een antwoord wilt.

Blok 2: werken met aartsengel Michaël

Tussendag 10.00 – 13.00 uur

Wanneer we ‘aartsengel Michaël’ zeggen lijkt het alsof we het over 1 persoon hebben, maar dat is niet zo. Michaël (en dit geldt voor alle engelennamen) is een verzamelnaam voor een krachtveld: een energieveld van zo’n 1000 engelen. De energieën die zich in dit veld verzameld hebben, hebben als overeenkomstige trilling de kracht van het ‘transformeren en loslaten’. Dat kan rigoureus gebeuren, maar ook met een geleidelijke zachtheid.

Je intuïtie als belangrijkste leraarMichaël wordt vaak afgebeeld met een zwaard, waarmee strakke banden en (energie-) koorden losgesneden kunnen worden. Zoals aspecten uit je verleden die je nog steeds achtervolgen. Ook kunnen langslepende kwesties, zoals bijvoorbeeld een vechtscheiding, aan je vastzitten met energiekoorden. Deze worden verwijderd of schoongemaakt.
Petra: “Denk in dit verband ook aan je beperkende overtuigingen… dat jij iets niet kunt, of mag. Bevrijd je hartsverlangen en vraag de engelen je te helpen om wondertjes op je pad te zetten. De banden van ongeloof en zelfbeperking zijn krachtig. Michaël helpt je met zijn energie om weer in je volle potentieel te gaan leven. Vanuit je missie, passie en inspiratie. Weer doen waar je zo blij van wordt en waar je goed in bent. Genieten, plezier in jezelf en met jezelf.”

Voor dit blok hoef je niets te kunnen en te weten, want Michaël is bij uitstek de leraar van de Lichtwerkers. Wij als mensen zijn immers lichtzielen die hier het mensenjasje hebben aangetrokken. Maar allemaal hebben we de gaven en talenten van onze ‘vergeten’ zintuigen in ons zitten.

Michaël is een lerarengids op alle fronten. De energie van Michaël werkt veel samen met QuanYin*, en je mag ervaren hoe de samenwerkende kracht van het mannelijke en vrouwelijke voor balans zorgt.
*Quan Yin is de vrouwelijke Boeddha, ook wel de Moeder Maria of Godin van het Oosten genoemd. QY is de goddelijke kracht van mededogen, en haar energie helpt jou persoonlijk om jezelf te vergeven, lief te hebben en mededogen te tonen. Zij helpt je – zonder de zwaarte in te gaan – om emotioneel zware gevoelens zoals schuld, wrok, jaloezie, zelfmedelijden of zelfbeklag los te laten door inzicht te geven. Deze aspecten komen trouwens ook bij de andere engelen terug en dat is nodig omdat deze energieën zeer hardnekkig kunnen zijn. Je kunt ervaren dat je je er zo sterk mee geïdentificeerd hebt dat het lijkt alsof jij het bent, maar dat is absoluut niet waar.

Michaël is ook de engel van bescherming. Over het aspect bescherming zal je mooie inzichten krijgen, waardoor je er ook anders – namelijk vanuit liefde en zachtheid – naar kunt gaan kijken. De inzichten van Michaël, die door Petra worden gechanneld, worden opgenomen zodat ze later nogmaals te beluisteren zijn.

Blok 3: werken met aartsengel Rafaël

Tussendag 15.00 – 17.00 uur

Rafaël is de engel van genezing ofwel healing. Ook hier dient benadrukt te worden dat Rafaël een verzamelnaam is voor een krachtveld waarvan de trilling sterk helend is. Duizenden engelen oftewel lichtwezens van liefde zijn verbonden met deze kracht. Rafaëls energie is goed voelbaar wanneer je stroomt van geluk; wanneer je je verbonden met de bron voelt; wanneer je voelt dat je meer bent dan de som der delen: je bent 1.

De energie van Rafaël leert je om je te verbinden met engelen die gekoppeld zijn aan jouw helende talenten. Rafaël laat jou – vaak zonder dat je wist dat je het kon – een healing geven aan anderen. Je zult door de feedback van de persoon die jij een door Rafaël begeleide healing hebt gegeven merken hoe goed het is gegaan.

Rafaël is verbonden met de energie van ons 4e chakra, het hart. Ons hart is weer verbonden met de liefde en alle aspecten daarvan. Liefdesverdriet, bindingsangst, gidscontact, allemaal aspecten waarbij overgave en vertrouwen nodig is. In dit blok gaan we de diepte in met deze aspecten.

Via channeling kan Rafaël hier hele mooie dingen over zeggen, die ook voor jou helend zijn. Rafaël kan de energieën weer laten stromen rond je hartstreek, je liefdesverdriet helen, de littekens op je ziel verbinden en genezen. De missie van Rafaël is liefde voor jezelf te ervaren.
Rafaël staat voor missie en passie. Hoe kun je vanuit je hart werken terwijl je ook je baan nog hebt die ervoor moet zorgen dat je brood op de plank krijgt? Rafaël geeft oplossingen, ideeën en tips wanneer je in een ‘verstand en gevoel-kwestie’ verkeert. Leer luisteren naar Rafaël en je zult altijd terecht komen in een winwin situatie.

Blok 4: optioneel “vragen aan de engelen”

Tussendag 19.30  – 21.30 uur

Dit is een optioneel blok. Heb je nog energie over na een intensieve engelendag, dan kun je kiezen voor een bijeenkomst waarin vragen aan de engelen worden gesteld. Dit kan in een individuele sessie van een kwartier of in een groepssessie van maximaal 2 uur. Van tevoren wordt gevraagd wat een ieder wenst. Wanneer de wensen erg verschillen, kijken we wat praktisch het meest haalbaar is.

Blok 5: werken met aartsengelen Gabriël en Uriël

Dag van vertrek 10.00 – 13.00 uur

Gabriël

Gabriël, de engel die in bijbelse teksten wordt gezien als de boodschapper van God. De engel van de voorspellingen. Mocht je willen leren ‘readen’ (dit is energie lezen en vertalen) dan is het raadzaam je te verbinden met de kracht van aartsengel Gabriël.
Gabriël wordt breder gezien als de engel van de communicatie. Vertaald naar de chakra’s hebben we het over het 5e chakra, het keelchakra.
De helende kracht van Gabriël is bijvoorbeeld goed inzetbaar wanneer je je diepste zieleroerselen lastig kunt uiten. Maar ook als je  ‘gewone’ dingen niet durft zeggen of je niet kunt uitspreken. De kracht van Gabriël helpt je hierbij te genezen, de blokkades op te heffen, zodat jij je creatieve expressie weer durft te laten zien.

Wat minder bekend is van aartsengel Gabriël is dat zijn helende kracht jou helpt om meer je eigen ruimte in te nemen. Ook dat is een vorm van communicatie waar je mee kunt worstelen. Voel je je in je eigen energie veilig, open en vertrouwd? Het voelt soms anders wanneer je in contact met anderen bent. Bij sommige mensen klap je dicht, bijvoorbeeld omdat ze je kleineren of omdat ze arrogant of dominant overkomen. We kunnen deze mensen natuurlijk niet ‘verbeteren’, maar we kunnen wel dit aspect in onszelf helen, oplossen en loslaten door de prachtige inzichten die Gabriël hierover geeft.
Gabriël is ook de engel die jou ondersteunt bij veranderingen in je leven. Hij heeft aan wat er in de toekomst zal moeten gebeuren. Dit kunnen zowel kleine als grote zaken zijn.
Op energetisch niveau kun je aartsengel Gabriël vragen zich met jouw energie te verbinden zodat je deze verandering makkelijk aankunt. De Bachremedie ‘Walnoot’ kan hierbij ondersteuning bieden.

Uriël

Uriël is de engel van vuurkracht, verbonden met het element vuur en met het 3de chakra: de zonnevlecht. De inspiratie die je ontvangt vanuit je diepste binnenste of vanuit de hemel wordt ontvangen door je 3de chakra. Vervolgens wordt het doorgestuurd naar je 1ste chakra, zodat het daadwerkelijk op aarde gemanifesteerd wordt. Uriël helpt je om iets met je ideeën te doen en ze niet in de lucht te laten hangen (je kent wel van die mensen… ze hebben duizenden ideeën en goede plannen, maar het komt er nooit van ze echt uit te voeren).

Uriël is ook de engel die jou kan ondersteunen bij het afvallen. Hij kan met zijn vuur helpen om je metabolisme harder te laten werken, maar hij laat je vooral zien waardoor het komt dat je gewicht blijft vasthouden. Dit heeft namelijk meer met onze gedachten en overtuigingen dan met eten te maken.

Uriël is ook een zeer helende ondersteuning wanneer je last hebt van zware emoties. Emoties zijn gewoon energieën die in beweging zijn, maar wij ervaren sommige emoties als zwaar, omdat ze niet doorstromen. Ze zijn als het ware bevroren en daardoor een blokkade geworden. Denk hierbij aan onzekerheid, jaloezie, schuldgevoel, een minderwaardigheidscomplex, eenzaamheid, geen vertrouwen in je kunnen en zijn hebben (wat doe ik hier op aarde?), je eigen lichtkracht niet kunnen zien. Overtuigingen die niet goed voor je zijn… die kan Uriël als geen ander verbranden in zijn vuur.

De banden van Michaël hebben veelal te maken met anderen (koorden doorsnijden), maar Uriël werkt juist op jouw persoonlijke gevoelens. Gevoelens die je misschien wel heel sterk probeert te verbloemen: je zet maskers op, je speelt rollen. Uriël maakt dat jij werkelijk gaat zien wie je bent en zet jou als De Mont Segur - de veilige berg - was de laatste uitvalsbasis van de Katharen die werden vervolgd door de katholieken rond 1244.. geen ander in je eigen kracht, je liefdeskracht. Je zou denken dat Rafaël de engel van liefde is (hartchakra) en dat is ook zo, maar Uriël werkt meer met je zielenkracht uit alle vorige levens. Uriël kan jou ook helpen je verloren zielsdelen weer terug te halen, uit welk leven dan ook. De onverklaarbare verlangens, gevoelens, dingen die je weet. Zonder dat het hier in dit leven te verklaren is, zijn er voor jou onbekende zielsdelen die nog ‘ergens’ zijn. Je mag ze ophalen.
Een voorbeeld van Petra zelf: “Als klein kind wist ik al dat ik naar het buitenland wilde, moest, zou gaan. Enfin, uiteindelijk ben ik 15 jaar geleden in Frankrijk terecht gekomen in het gebied van de Katharen (Midi Pyreneeën). Ik voelde me daar thuis, zóó thuis. Terwijl ik er in dit leven niet eerder geweest ‘was. Ik heb daar 10 jaar achter elkaar, elke zomervakantie, in de keuken gewerkt zodat ik in dat gebied kon zijn. Wat een kracht en energie. Ik heb er zelfs 3 jaar gewoond.
Uriël zei me op een dag dat ik nu al mijn zielsdelen weer geïntegreerd had. Ik zie het als een wonder dat mijn verlangen om naar dat gebied terug te keren ineens verdwenen was. Zo heb ik ook een lijntje met China. En nee, daar zal ik in dit leven bij mijn weten fysiek niet komen. Maar ik voel genegenheid en verbondenheid met de bevolking en de cultuur spreekt me aan. In een meditatie heb ik dat zielsdeel wat daar nog was gevraagd of het zich weer bij mij wilde voegen. En dat gebeurde, ik voelde me na die tijd anders. Met ‘na die tijd’ bedoel ik trouwens maanden, hoor. Ik was zekerder van mijzelf. Rustiger. Dat zielsdeel heeft in China natuurlijk ook heel veel lessen opgedaan, en zonder dat ik deze lessen allemaal hier fysiek moest leren, hebben mijn zielsdelen dat gedaan.”

Evaluatie en afscheid

Dag van vertrek 14.30 – 16.00 uur

Tot slot gaan we even ontspannen tijdens een afscheidsborrel, waarvoor een ieder iets lekkers heeft meegenomen. Het programma wordt geëvalueerd, verbeterpunten aangegeven en het voorwerp dat is ingestraald wordt nog even tevoorschijn gehaald.